موضع‌گیری آمریکا دربارۀ برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق

اظهارات منتسب به رئیس ستادکل نیروهای مسلح تکذیب شد
ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه نسبت به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان موضع گرفت و آن را موجب منحرف شدن توجهات از «اولویت‌های ضروری تری» همچون شکست داعش دانست.

اظهارات منتسب به رئیس ستادکل نیروهای مسلح تکذیب شد