نبی‌حبیبی: هم موتلفه نامزد معرفی کند، هم بقیه تشکل‌ها /پارادوکسی با ائتلاف ندارد

اضافه شدن حالت گیم به ویندوز ۱۰ برای حرفه ای‌ها
جماران نوشت:دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت:هم برای خودمان و هم برای بقیه تشکل‌های اصولگرا این حق را قائلیم که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد داشته باشیم.

اضافه شدن حالت گیم به ویندوز ۱۰ برای حرفه ای‌ها