افزایش 7 درصدی داوطلبان کنکور در استان سمنان

اصلاح چرخه زیست محیطی دریاچه نئور در اردبیل
9 هزارو 308 نفر امسال در استان سمنان داوطلب شرکت در بزرگترین مارتن علمی کشور هستند.

اصلاح چرخه زیست محیطی دریاچه نئور در اردبیل