نتایج کامل بازی‌های لیگ اروپا/ چه کیفی کرد سرهنگ علی‌فر!

اشاره رهبری به مداحانی که وقت مردم را هدر می‌دهند
بازی های لیگ اروپا برگزار شد.

اشاره رهبری به مداحانی که وقت مردم را هدر می‌دهند