کنسرت شرنگ؛ آخرین برنامه «انتهای آزادی»

اشاره‌ای به کارگران کارخانه قند و زندگی‌شان در یک پوستر/ عکس
گروه موسیقی شرنگ در قالب سومین هفته و آخرین برنامه از اولین دوره مجموعه برنامه‌های «انتهای آزادی» در برج آزادی روی صحنه می‌رود.

اشاره‌ای به کارگران کارخانه قند و زندگی‌شان در یک پوستر/ عکس