با افتتاح «شهر آفتاب»شیراز دومین شهر سینمایی کشور می شود

اسکلت های انسانی در آبراهه های تخت جمشید پیدا شد
«خبرجنوب» نوشت: پس از گذشت چند دهه از ساخت آخرین سینما در شیراز؛ نیمه دوم سال 94 بود که سینما فرهنگ متولد شد. با افتتاح این سینما و ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت سالنهای سینمایی و مدیریت فروش، این عرصه در کلانشهر شیراز جان تازهای گرفت و از فروردین 95 با احداث اولین پردیس سینمایی با سه سالن، محافل سینمایی پر رنگ تر گردید.اگر چه طبق اظهارات برخی مسئولین، شهر شیراز در حوزه ساخت سالن های سینمایی روند رو به رشدی را آغاز کرده اما وجود 21 شهرستان بدون سینما در استان فارس جای تأمل دارد.

اسکلت های انسانی در آبراهه های تخت جمشید پیدا شد