پیش‌بینی تحلیلگرکویتی از خروج قطر و عمان از شورای همکاری خلیج‌فارس

اسپوتنیک: ترکیه به دنبال متحدان جدید در خارج از ناتو
ایرنا نوشت: یک تحلیلگر کویتی پیش بینی کرد که قطر و سلطان نشین عمان از شورای همکاری خلیج فارس خارج خواهند شد.

اسپوتنیک: ترکیه به دنبال متحدان جدید در خارج از ناتو