یک کلام از مادر عروس!

اسطوره بارسلونا حامی سوپرلیگ چین
وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی: خدا رو شکر اوباما رفت؛ در دوره او حقیقتا از صلح دور شدیم!

اسطوره بارسلونا حامی سوپرلیگ چین