اعتبار یک میلیاردی برای نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی

اسد: سوریه با قدم‌های استوار به سوی پیروزی می‌رود
بنابر اعلام معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، یک میلیارد ریال اعتبار در قالب بن خرید کتاب از دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی و پزشکی، به دانشجویان و اساتید، اختصاص پیدا کرده است.

اسد: سوریه با قدم‌های استوار به سوی پیروزی می‌رود