تساوی تیم قهرمان مقابل سیاه‌جامگان

استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت
تیم‌های استقلال خوزستان و سیاه‌جامگان به تساوی بدون گل رضایت دادند.

استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت