نتایج اولیه سومین دوره رتبه‌بندی روزنامه‌ها اعلام شد

استقلال جریمه شد/علت؛فحاشی هواداران به منصوریان!
نتایج اولیه سومین دوره طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها به صورت جدول مقایسه‌ای به نشانی الکترونیکی روزنامه‌ها ارسال شد.

استقلال جریمه شد/علت؛فحاشی هواداران به منصوریان!