ممنوعیت فروش اینترنتی بلیت پروازهای اربعین

استقلالِ شفر با همان تفکرات منصوریان به مصاف فولاد می‌رود
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عرضه بلیت پروازهای اربعین از طریق سایت ها و یا عاملان فروش مجازی، ممنوع است.

استقلالِ شفر با همان تفکرات منصوریان به مصاف فولاد می‌رود