«حسین، کربلا، زیارت» کلید واژه های بین المللی عاشقان حسین

استقرار دومین بیمارستان صحرایی در مرز شلمچه
مهر نوشت: این روزها شلمچه گذرگاه زائران اربعین از سراسر جهان است و کلیدواژه همه آنها «حسین، کربلا، زیارت» است که این روزها به کلماتی بین المللی تبدیل شده است.

استقرار دومین بیمارستان صحرایی در مرز شلمچه

دانلود بیتالک