روسیه: غرب نتوانست ادعای شیمیایی علیه سوریه را ثابت کند

استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در استرالیا
ایرنا نوشت: روسیه اعلام کرد که کشورهای غربی با گذشت دو هفته از حادثه خان شیخون نتوانسته اند هیچ گونه مدرکی برای اثبات ادعای خود علیه دولت سوریه ارائه کنند.

استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در استرالیا