لاریجانی:برخی رهبران کشورهای اسلامی خود را به خواب زده‌اند

استقبال هنرمندان از افتتاحیه «سینما نیمکت»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:در همه بحران‌ها نظیر مسأله هسته‌ای رهبری با فکر و درایت موضوع را پیش بردند.

استقبال هنرمندان از افتتاحیه «سینما نیمکت»