سفیر سابق ایران در بغداد: دولت عراق،اطلاعات ما در باره نفوذ و حمله داعش را باور نمی کرد

استقبال زیباکلام از گفت وگوی سپاه پاسداران با اصلاح طلبان
روزنامه شرق با حسن دانایی‌فر، سفیر پیشین تهران در بغداد گفت وگویی انجام داده است.

استقبال زیباکلام از گفت وگوی سپاه پاسداران با اصلاح طلبان