دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ

استفاده بهینه از ظرفیت سالمندان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد
مهر نوشت: گاردین رد درخواست اردوغان درباره کردهای سوری از سوی ترامپ را بخشی از طرح مشترک آمریکا و روسیه دانست و از برخی همکاری های مشترک دیگر بین مسکو و واشنگتن در سطح جهان خبر داد.

استفاده بهینه از ظرفیت سالمندان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد