پایان بدهی‌های چندین‌ساله روستوف

استفاده از پول‌های رمزگذاری شده در ایران بررسی می‌شود
تسنیم نوشت:معاون فرماندار ناحیه روستوف روسیه از پرداخت تمامی بدهی‌های تیم آزمون و عزت‌اللهی خبر داد.

استفاده از پول‌های رمزگذاری شده در ایران بررسی می‌شود