پیروزی مقتدرانه کشتی گیران زنجانی

استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات برای انتقال پیام های تربیتی به جوانان
دبیر هیات کشتی استان زنجان از پیروزی مقتدرانه کشتی گیران زنجان در رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی خبر داد.

استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات برای انتقال پیام های تربیتی به جوانان