۶موضوعی که باید درباره آینده شغل و مهارت در خاورمیانه و شمال آفریقا بدانید

استان‌های دارای بالاترین و پایین‌ترین نرخ باسوادی معرفی شدند
خاورمیانه و شمال آفریقا، خانه تعداد رو به افزایش افراد تحصیل کرده است. تا سال 2030 هم قرار است مخزن نسل تحصیل کردگان سطح عالی تا 50 درصد باشد. با این حال، هم اکنون دو نفر از 5 نفر تحصیل کرده شغل ندارند.

استان‌های دارای بالاترین و پایین‌ترین نرخ باسوادی معرفی شدند