شما نظر دادید/ موافق موضع‌گیری هنرمندان در انتخابات ریاست جمهوری هستیم

استاندار گیلان : پیشرفت کار سد پلرود در دولت یازدهم بیشتر از دو دهه اجرای قبل از دولت است
طبق نظرخواهی خبرآنلاین، اکثریت کاربران، موافق موضع‎گیری هنرمندان در مورد مسایل سیاسی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستند.

استاندار گیلان : پیشرفت کار سد پلرود در دولت یازدهم بیشتر از دو دهه اجرای قبل از دولت است