دومین جشنواره ملی گیلاس اشنویه

استاندار گیلان: روند توسعه گیلان رو به پیشرفت است
فرماندار اشنویه گفت : جشنواره ملی گیلاس برای دومین بار در شهرستان اشنویه در در ۲۴تیرماه برگزار خواهد شد.

استاندار گیلان: روند توسعه گیلان رو به پیشرفت است