تاکید وزیر نفت بر توسعه گردشگری و صنایع بومی در گیلان

استاندار گیلان: با تمام توان جهت رفع نیازمندی های به حق قشر آسیب پذیر جامعه تلاش کنیم
وزیر نفت با تاکید بر رونق افزایی در صنایع بومی از صنعت گردشگری بعنوان راهکاری برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی گیلان یاد کرد.

استاندار گیلان: با تمام توان جهت رفع نیازمندی های به حق قشر آسیب پذیر جامعه تلاش کنیم