واکنش هاشمی‌نسب به نشان دادن پول به پرسپولیسی‌ها: با من هم همین رفتار را کردند اما جا نزدم

استاندار همدان: دولت یازدهم تاکنون برای ۲ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است
روز شنبه و در جریان دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن اتفاقاتی افتاد که همه را یاد روزهای دور فوتبال ایران انداخت.

استاندار همدان: دولت یازدهم تاکنون برای ۲ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است