56 پایگاه نظامی انگلیس در آستانۀ فروش

استاندار مازندران :دولت تدبیر و امید از نقد سازنده و عالمانه استقبال می کند
ایرنا نوشت: وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده است که با هدف کاهش هزینه ها، 56 پایگاه نظامی اش را در مناطق مختلف این کشور تا سال 2040 میلادی به فروش می رساند.

استاندار مازندران :دولت تدبیر و امید از نقد سازنده و عالمانه استقبال می کند

ارتقا اندروید