از دستفروشی یک مادر شهید در تهران تا ایران‌آزاری ترامپ/ پربازدیدهای ششم دی

استاندار مازندران برترین استاندار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور
در ششم دی‌ماه، اخبار پربازدید به افزایش نرخ دلار، پس‌لرزه‌های اعلام مذاکرات علنی مجلس و دستفروشی یک مادر شهید در تهران اختصاص داشت.

استاندار مازندران برترین استاندار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور