استاندار لرستان: تا حادثه‌ای رخ ندهد به پدافند غیرعامل اعتقاد پیدا نمی‌کنیم

استاندار لرستان: رودخانه خرم آباد را نباید بعنوان یک تهدید نگاه کرد
استاندار لرستان بر حضور جوانان در مانورهای پدافند غیرعامل تاکید کرد.

استاندار لرستان: رودخانه خرم آباد را نباید بعنوان یک تهدید نگاه کرد