بررسی درآمد 4 ماهه شرکت آب منطقه ای لرستان

استاندار: فاز اول پرورش ماهیان خاویاری در پلدختر افتتاح می‌شود
جلسه ای مبنی بر بررسی درآمد 4 ماهه شرکت آب منطقه ای لرستان با حضور مدیران شهرستان ها ی استان و به ریاست معاون حفاظت و بهره برداری در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

استاندار: فاز اول پرورش ماهیان خاویاری در پلدختر افتتاح می‌شود