معرفی مدیر جدید شرکت توزیع برق پلدختر

استاندار جدید لرستان رسما معرفی شد
طی آیینی مدیر جدید شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر معرفی شد.

استاندار جدید لرستان رسما معرفی شد