تاکنون آتش به اختیار چه کار کرده‌اید؟

استاندار برکنار شده کرکوک: در پست خود می‌مانم!
نودونهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله مصادیقی از اقدامات آتش به اختیار را که خوانندگان این نشریه ارسال کرده‎اند، منتشر کرد.

استاندار برکنار شده کرکوک: در پست خود می‌مانم!