دادگو: وزارت نیرو به دغدغه رئیس جمهوری در خصوص رودخانه کرج تمکین کند

استاندار البرز: باید روحیه امید به جامعه و افکار عمومی منتقل شود
وزارت نیرو به عنوان بخشی از بدنه دولت باید به دغدغه رئیس قوه مجریه در خصوص رودخانه کرج تمکین کند و همانطور که دکتر روحانی در سفر اخیرشان به استان البرز وعده دادند، روند انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران نباید هیچ لطمه ای به محیط زیست و اکوسیستم جاده چالوس وارد کند.

استاندار البرز: باید روحیه امید به جامعه و افکار عمومی منتقل شود