تصاویر | سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: افزایش جانباختگان احتمالی قطار مرگ به ۴۹ نفر/ زمان تشییع اجساد
سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند با هدف برآورد جمعیت پستانداران و بهبود مدیریت زیستی مناطق اجرا می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: افزایش جانباختگان احتمالی قطار مرگ به ۴۹ نفر/ زمان تشییع اجساد