بهرام افشارزاده: بهمنش به من گفته بود به استقلال نرو!

استانداری مازندران مقام سوم مسابقات فوتسال مجموعه وزارت کشور را کسب کرد
مدیرعامل سابق استقلال از روزهای آخر زندگی عطا بهمنش می‌گوید.

استانداری مازندران مقام سوم مسابقات فوتسال مجموعه وزارت کشور را کسب کرد