حقیقت درگیری در معدن آق دره

استاندارگیلان درنامه‌هایی به رئیس سازمان برنامه وبودجه و وزیر ورزش حمایت از تیم ملوان را خواستار شد
برنا نوشت: درگیری‌های مربوط به ویدیو منتشر شده با عنوان اعتراض کارگران معدن «آق دره» مربوط به معدن دیگری بوده است.

استاندارگیلان درنامه‌هایی به رئیس سازمان برنامه وبودجه و وزیر ورزش حمایت از تیم ملوان را خواستار شد