روحانی: مردم چک سفید به ما ندادند/فضا نباید امنیتی باشد

استانداردسازی و ایمن‌سازی وسایل بازی کودکان در بوستان‌های شهر قم
رییس جمهور در اولین جلسه هیأت دولت دوازدهم، رای مردم به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها دانست و با تاکید بر اینکه مشروعیت ما منوط به خدمت به مردم است، اظهارداشت:دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد و رشد بالا و تحول اقتصادی جز با هماهنگی و جذب سرمایه و فناوری ممکن نیست.

استانداردسازی و ایمن‌سازی وسایل بازی کودکان در بوستان‌های شهر قم