حمایت قاطع عضو شورای نگهبان از اصل نظارت بر نمایندگان

اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق
باشگاه خبرنگاران نوشت؛معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در رابطه با جایگاه اصل نظارت بر نمایندگان مجلس در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب توضیحاتی ارائه داد.

اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق