همزمان با توقف واردات گاز ترکمنستان؛ ظرفیت انتقال گاز ایران افزایش یافت

اسامی فیلم‌های جشنواره فجر اعلام شد
مدیرعامل شرکت انتقال گاز از اجرای یک طرح ضربتی افزایش ظرفیت انتقال گاز در تاسیسات تقویت فشار شمال کشور، پس از توقف واردات گاز از ترکمنستان خبر داد.

اسامی فیلم‌های جشنواره فجر اعلام شد