کودکان ایلامی در غم آتش‌نشانان وطن

اسامی آتش‌نشانان مفقود شده در پلاسکو اعلام شد
کودک و جوان و بزرگسال و زن و مرد و همه جای کشور از حادثه پلاسکو متاثر شدند.

اسامی آتش‌نشانان مفقود شده در پلاسکو اعلام شد