تصاویر | در خیابان‌ها صدای بهار می‌آید

از معرفی قوی‌ترین مامور مخفی در خاورمیانه تا خط‌خوردگان فهرست شورای تهران/ پربازدیدهای ۲۹ اسفند
میان ازدحام آدم‌ها در خیابان، میان آمدن و رفتن‌ها، صدای بهار شنیده می‌شود. میان هیاهوی دست‌فروش‌ها و چراغ‌های رنگی و اشتیاق آدم‌ها صدای بهار می‌آید. از شکوفه‌های سبز شده درختان و سرد و گرم شدن‌ هوا صدای بهار می‌آید.

از معرفی قوی‌ترین مامور مخفی در خاورمیانه تا خط‌خوردگان فهرست شورای تهران/ پربازدیدهای ۲۹ اسفند