وقف در تمام مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده،بخشی از موقوفات به رسانه هاتعلق گیرد

از محموله بادمجان و کاشی ۲۲۰ کیلوگرم تریاک کشف شد
معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین درکرمانشاه گفت : وقف برای جامعه اسلامی مهم وحیاتی است .

از محموله بادمجان و کاشی ۲۲۰ کیلوگرم تریاک کشف شد