برف‌روبی سرمربی تیم دسته دومی

از حمله به معاون رئیس جمهور در یزد تا پشت پرده قمارخانه‌های پایتخت/ پربازدیدهای چهارم دی
پیروز قربانی سرمربی تیم سردار بوکان شخصا اقدام به برف روبی استادیوم تیمش شده است.

از حمله به معاون رئیس جمهور در یزد تا پشت پرده قمارخانه‌های پایتخت/ پربازدیدهای چهارم دی