حمله و سنگ‌پرانی به اتوبوس تیم انصاری فرد

از بیانیه جدید احمدی‌نژاد تا پرونده باز بقایی در دادگاه/ پربازدیدهای نیمه اسفند
اتوبوس تیم فوتبال المپیاکوس مورد تهاجم عده‌ای ناشناس قرار گرفت.

از بیانیه جدید احمدی‌نژاد تا پرونده باز بقایی در دادگاه/ پربازدیدهای نیمه اسفند