در جلسه فوق العاده هیات دولت چه گذشت؟

از اعتراض رئیس قوه قضاییه به برادرش تا جولان ماشین‌های آمریکایی در بازار ایران/ پربازدیدهای سوم آذر
هیات وزیران در جلسه فوق العاده ضمن بحث و بررسی در خصوص لایحه بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور، تعداد دیگری از تبصره های آن را به تصویب رساندند.

از اعتراض رئیس قوه قضاییه به برادرش تا جولان ماشین‌های آمریکایی در بازار ایران/ پربازدیدهای سوم آذر