فیلم | اولین نمایش هوایی تیم آکروجت روسیه در جزیره کیش

از آلودگی هوای تهران ماهی سیاسی نگیرید
اولین نمایش هوایی تیم آکروجت روسیه در جزیره کیش را در ویدئوی زیر را ببینید.

از آلودگی هوای تهران ماهی سیاسی نگیرید

کانال تلگرام اکسین چنل