مدیری دوشنبه فیلمش را کلید می‌زند

اروگوئه 60 هزار تن برنج به ایران فروخت
مهران مدیری در اولین تجربه کارگردانی‌اش برای سینما، فیلم «ساعت 5 عصر» را می‌سازد.

اروگوئه 60 هزار تن برنج به ایران فروخت

جوکر