زمان خروج بازار مسکن از بحران رکود

ارسال بنزین به انبار باروت خاورمیانه
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از عضو کمیسیون عمران مجلس نوشت: طی دوسال گذشته بازار مسکن رشد ۱۰ درصدی داشته و امیدوار هستیم بحران رکود امسال از بازار مسکن خارج می‌شود.

ارسال بنزین به انبار باروت خاورمیانه