جزییاتی از ماجرای رد تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری/ چرا روز درختکاری امسال شهردار در کنار رهبری نبود؟

اردوغان: هلند مرتکب تروریسم دولتی شده است
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر لابی‌های صورت گرفته در مجلس در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را تعجب آور و جای تاسف خواند و گفت: رد کردن این موضوع مهم که مطالبه مردم بوده است، لکه سیاهی بر کارنامه مجلس این دوره خواهد بود.

اردوغان: هلند مرتکب تروریسم دولتی شده است