تصاویر | پایتخت آلوهای ایران را ببینید

اردوغان میزبان مادورو خواهد بود
شهر «خَرو»، از توابع شهرستان نیشابور است. فصل برداشت آلو که می‌رسد، بیشتر مردم منطقه، از پیر و جوان مشغول چیدن، پوست کندن و خشک کردن آن می‌شوند. این شهر با خانه‌های پلکانی و بافتی قدیمی به پایتخت آلوی ایران معروف است. در تصاویر زیر مراحل برداشت و خشک کردن آلو را در شهر خرو مشاهده می کنید.

اردوغان میزبان مادورو خواهد بود