همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم!

اردوغان به پوتین تسلیت گفت
«خطوط قرمز، نشریات دانشجویی را کم رمق کرده است!» روزنامه وصف صبا با این تیتر، کارتون زیر را منتشر کرده است.

اردوغان به پوتین تسلیت گفت