مجریان تلویزیون نباید هر چه دلشان می‌خواهد بپوشند/ چرا هیچ برنامه مناسبتی گل نمی‌کند؟

اردوغان:عملیات رقه را می‌توانیم با همکاری روسیه و آمریکا انجام دهیم
ایسنا نوشت: مسعود فروتن که پیش از این، مجری ‌برنامه‌های مناسبتی در عاشورا و اربعین بوده است، درباره ضعف برنامه‌های مناسبتی در تلویزیون نکاتی را یادآور شد.

اردوغان:عملیات رقه را می‌توانیم با همکاری روسیه و آمریکا انجام دهیم